Full service

Uw riool camera werkt onder zeer zware omstandigheden. Geregeld onderhoud is dan van belang. Camtronics verzorgt vlotte reparaties!

> Bekijk onze Full service diensten!

Contactgegevens

Camtronics BV
Ekkersrijt 3209
5692CG Son (Eindhoven)
Nederland

T: +31 (0)499 49 45 90
F: +31 (0)499 49 45 91
E: info@camtronics.nl
S: camtronics.bv

CAMERA'S OP MAAT

Een standaard camera of een Inspector® systeem volstaat niet? Dan ontwikkelen en bouwen wij voor uw specifieke toepassing een camera op maat. Dit gebeurt projectmatig en in nauw overleg met de opdrachtgever. Hieronder vindt u een groot aantal voorbeelden.

 

Onderwater inspectie
Utrechtse werfkades
Lapstar en Trendo
laparoscopie training
Inspectie baggerwerken op
35 m diepte
Inspectie inwendige
lasnaden
Mobiele rotatie zwenk
camera
Onderzoek installatie
nucleare centrale
 
Laserlassen implantaat
Observatie bij 300 graden